Stedenbouwkundige maquettes

“De verhouding tussen de elementen”